Anadolu (Türkiye) Selçuklu Döneminin Önemli Mimari Eserleri

 • Konya Alaeddin Camii – Konya
 • Niğde Alaeddin Camii – Niğde
 • Malatya Ulu Camii – Malatya
 • Eşrefoğlu Camii – Konya
 • Sahip Ata Camii – Konya
 • Gökmedrese Camii – Amasya
 • Huand Külliyesi – Kayseri
 • Hacı Ferruh/Taş Mescidi – Konya
 • Keykavus Şifahanesi – Sivas
 • Sırçalı Medrese – Konya
 • Karatay Medresesi – Konya
 • İnce Minareli Medrese – Konya
 • Çifte Minareli Medrese – Sivas
 • Gök Medrese – Sivas
 • Buruciye Medresesi – Sivas
 • Cacabey Medresesi – Kırşehir
 • Çifte Minareli Medrese – Erzurum
 • Mama Hatun Kümbedi – Erzincan
 • Ahlat Ulu Kümbet – Bitlis
 • Döner Kümbet – Kayseri
 • Torumtay Türbesi – Amasya
 • Gömeç Hatun Türbesi – Konya
 • Sultan Han – Konya, Aksaray yolu
 • Alara Han – Konya, Alanya yolu
 • Sultan Han – Kayseri, Sivas yolu
 • Zazadin Han – Konya, Aksaray yolu
 • Karatay Han – Kayseri, Malatya yolu
 • Kılıçarslan Köşkü – Konya
 • Kubadabad Sarayı – Konya

Milli Mücadele’de, Düyun-ı Umumiye ve Reji Ambarları

19.yy. Osmanlı Devleti’nin borçlarının arttığı bir dönemdir. Bu borçların çevrilmesi için, 1861’de İngiliz Büyükelçisi, Osmanlı’nın borçlarının tek çatıda birleştirilip bunların ödemelerinin yapılabilmesi için Osmanlı’ya bir öneri sunmuşsa da, bu reddedilmiştir. Ancak uzun süre direnme gösteremeyen Bab-ı Ali, 1878 Berlin Kongresi‘nde konu tekrar gündeme gelince, 20 Aralık 1881’de Muharrem Kararnamesi ile alacaklı devletlerle anlaşmayı kabul etmiş ve Düyun-ı Umumiye’nin kurulmasına razı olmuştu. Böylece çeşitli ürünler üzerinde yabancı kontrolü ortaya çıkıyordu. Ayrıca, 1884’te de tütün ekim ve satımını denetim altına alan Reji İdaresi kurulmuştur. Böylece Osmanlı ekonomisi tamamen yabancıların eline geçmekteydi.

Milli Hükumet kurulunca, bu haksız duruma karşı faaliyete geçildi. 1920 yılındaki Muvazene-i Umumiye Kanunu ile “milli ve mali istiklalin fiilen tesisine kadar, bu kurumların gelirlerinden faydalanılması” kabul olunmuştur. Teşkilat ortadan kaldırılmamışsa da, varlıklarına el konulmuştur. Böylece, bir miktar maddi kaynak sağlanmaya çalışılmıştır.

Düyun-ı Umumiye ambarlarında bulunan tahıl maddelerine el konulmuştur. Ayrıca Reji Ambarları‘na da gerekli hallerde başvurulmuş, el konulan tütünler satılarak, Kuva-yı Milliye ihtiyaçları için harcanmıştır. Bunun üzerine Düyun-ı Umumiye Müdiriyeti‘nin yaptığı protestolar, umursanmamıştır.

TMB, Türk dünyası müzik kanalı yayında!

Türkler ve dil birliği

Türk dünyası olarak, geniş bir coğrafyaya yayılmış durumdayız… Farklı lehçe ve unsurlarla da aramıza mesafeler koymuş durumdayız! Ancak, ne olursa ne yapılırsa yapılsın da, bir an önce biraraya gelinsin, artık! İster ekonomik ister ideolojik birlik olsun ve bir an önce herkes elini taşın altına koysun!

Ancak burada en önemli birlik noktamız, dilimizdir. Birbirini anlamayan iki kişi nasıl biraraya gelip anlaşabilir, şüphelerini giderebilir! İşte burada da, dünyanın en anlamlı, en orijinal, en müzikal müziği olan “türkü” ön plana çıkar! Artık türkü kavramı, Türk Halkları’nın müziği anlamına gelmese de, artık Türk şarkıları bir kültür birliği sağlamakta!

Okumaya devam et “TMB, Türk dünyası müzik kanalı yayında!”