Attila’nın Siyaseti – Kendine Has Politikaları

Doğu Avrupa Hunları’nın En büyük Hükümdarı Attila’nın, zihnindeki politik hedefler, 4 önemli aşamada incelenebilir.

  • Türk Kavimleri’nin, düşman devletler tarafından asker olarak kullanılmalarına, engel olmak.
  • Dağınık Türk Kavimleri’ni tek çatı altında birleştirerek, güçlü bir devlet kurmak.
  • Büyük Türk Devleti’nin içine; Batı Roma, Bizans (Doğu Roma) ve diğer bir çok yabancı kavimlerin topraklarını da, katmak.
  • Çin, Hint ve İran coğrafyalarını da istilâ ederek, Cihan-şümul (Dünya hakimi) bir İmparatorluk kurmak.