Geçmişten günümüze tarım aletleri – 1

Yaba

5 uçlu çatala benzeyen ağaçtan yapma bir tarım aletidir. Sapla (saman), taneleri (buğday, nohut, vb.) ayrılmamış harmanı, rüzgar gücüyle ayırmaya yarar. Harmana daldırılan yaba yukarıya atılır. Rüzgar, samanı uçururken taneleri yere düşürür ve ayrışma sağlanır.

Mecerefe (mecirefe)

Ağaç sap ve metal kısımdan oluşur. Metal kısım dikdörtgen levhadan oluşur. Otların kazınması ve toprağa şekil verilmesi için, “kendine çekerek” kullanılır.
Okumaya devam et “Geçmişten günümüze tarım aletleri – 1”

Geçmişten Günümüze Tarım Aletleri 2

Tepe makası

Bu makas sayesinde yüksek ağaçların sürgün, dal vb. kesmek için kullanılır. Kurulum; aşağı taraftaki bölümüne istenilen boyda sap takılır. İpli kısmada uygun ip takılarak kullanılır.

Yapı çekici

Normal çekiç ile balyoz arasında bir şeydir. Duvar yapımında, duvar için taş düzeltmede kullanılır.

Metal testeresi

Bıçağın dişleri küçüktür, bıçaığın iki tarafı da kullanılabilir. Bu sayede metal, boynuz vb. sert malzemeleri kütelmeden(yıpranmadan) rahatlıkla kullanılabilir.

Çekiç

Çakma, kırma işlerinde kullanılır.

Orak

Aletin metal kısmı yarım daire şeklinde ve ağaç sap vardır. Ot, ekin, burçak, arpa yolmada(kesme, biçme) kullanılır.

Balyoz

Bir tarafı sivri bir tarafı düz yüzeyi vardır metaldir. Kırma parçalamada kullanılır.

1  2  3

Geçmişten günümüze tarım aletleri 3

Saban

Toprak işlemede kullanılan bir alettir. Metal ve ağaçtan yapılabilir, bazı yerlerde gayıt‘da denir.  Öküz, katır vb. hayvanların çekmesiyle kullanılır. bu aleti hayvanların çekebilmesi için ek parçalara gerek vardır. bunlar; hamıt(boyunluk), boyunduruk, yular, zöğle(zövle), eyef, sırım(deriden yapılmış ip), kılıç, saban oku

(not:bu parçalar kullanılan hayvana göre farklı kombinasyon oluşturabilir.)
gayıt

Ayrıca insanlara uyarlanmış şekli ile sera üretiminin yapıldığı bazı yerlerde garık (bitkilerin dikim yapmak için hazırlanan kanallar) açımında kullanılmaktadır.

Keser

Bu alet civi çakmada, saplık yapımında, yontma işlerinde kullanılır.

Okumaya devam et “Geçmişten günümüze tarım aletleri 3”