Milli Mücadelenin Ekonomi Politikasının Esasları

Mali Bağımsızlık

Mustafa Kemal, tam bağımsızlık için mali bağımsızlığı temel şart görmüştür. Bu konuda çok sayıda sözü vardır. Çok ihtiyaç olduğu halde, İstiklal Savaşı’nın finansmanında dış borçlanmadan özenle kaçınmıştır. Düyun-u Umumiye İdaresi ve Reji İdaresi ile yapılan anlaşmalarda, bu idarelerin gelirlerinin Maliye’ye yatırılması sağlanmıştır. Mustafa Kemal, Kapitülasyonlar’ın kaldırılması konusunda asla taviz verilmemesini her zaman telkin etmiştir.

Denk Bütçe

Dönemin şartları ve anlayışına uygun olarak, devlet harcamaları gelirlere denk getirilmeye çalışılmıştır. Tam teşekküllü bir bütçe tutulamasada, harcamalar için dış borçlanmaya gidilmemiş ve bütçe denkliğine göre hareket edilmiştir.

Tasarruf

Milli Mücadele’nin finansmanında dış borçlanmaya gidilmediği için, iç kaynaklara yönelinmiş ve kıt kaynaklardan imkanlar yaratılmıştır. Hem kamu hem özel harcamalarda tasarruf için kanunlar çıkartılmıştır. 1920 yılında çıkarılan “Men’i Müskiraf Kanunu” ve “Düğünlerde Men’i İsrafat Kanunu” bunlardandır. Yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansman ise, devlet eliyle aktarılmıştır.