Atatürk ile Atatürkçülük’ün farkı?

Türk milleti çalışkan millettir. Ekmeğini taştan kazanır. Türkçe konuşur, yazar, anlaşır. Çalışkan ve ahlaklı Türk halkı, meslek tanımı için “çü” ekini kullanır. Bu ek kelimenin uyum durumuna göre ci, cu, çu, çı v.b. Şekillere girer. Örneğin; kitapçı, pideci, sütçü, bulaşıkçı ve benzerleri… Çağımızın Türkiye’de görülen entel mesleği ise: …?

Okumaya devam et “Atatürk ile Atatürkçülük’ün farkı?”

>Cumhuriyet nedir, kim atar, kim kapar, en son kimde kalır?

>

Bugün bir haber vardı, Cindoruk’un sözlerine atfen, şöyle diyordu Cindoruk: Cumhuriyeti kaptırdık. Ötekileşmek ve ötekileştirmek ne de kolay bir vaziyet oldu Türkiye de, hem de bu çağda. Demek ki, okullarda bizlere öğretilen, adeta ezberletilen “Türkler hoşgörülü insanlardır” ifadesi yanlışmış. Belki de doğrudur. Olabilir mi, herkes Cindoruk gibi öteki olarak görüyor mu, içinde bulunduğu cemiyetin efradını? Bunlara bir cevap arasak ya da arar gibi yapsak nasıl olur?

Öncelikle, haber kaynağını vereyim de, bi yerimden uydurduğum hissinden sizi kurtarayım, haberin içeriği şurada! Sonra okursunuz, biz izninizle şimdi devam edelim, ama konumuzun açılmasına dayanak teşkil edecek kısmı alıntı olarak belirteyim: Bu Cumhuriyeti geri almak zorundayız. Bu Cumhuriyeti kaptırdık, bu Cumhuriyet, bizim ortak kurduğumuz 1923’teki Cumhuriyet değil artık, diyor Cindoruk…

Cumhuriyeti kaptırdık ne demek! Atatürk bu cumhuriyeti sadece Cindoruk’lar için kurmadı. Bu devletin içinde hilafet yanlısı da var, cumhuriyetçisi de var, saltanatçısı da var. Atatürk bunları bilerek ve tüm bu insanlar için kurdu bu cumhuriyeti. Cindoruk’un kaptırdık dediği insanlar da bu cumhuriyetin çocukları, bu cumhuriyet için onların dedeleri de kan döktü. Cumhuriyeti kaptıranlar Türk de, Cumhuriyeti kapanlar gavur mu? Cumhuriyeti kim daha yükseğe çıkartırsa, varsın onlar kapsınlar. Cindoruk, bugüne kadar bu Cumhuriyet’e ne verdi?

Birazcık tarih bilgisi olan bir kişinin yapacağı bir ayıp değildir bu. Cumhuriyetten önce, Cindoruk’un eleştirdiği yönetim vardı. Asıl birisi bir şey kapmışsa, onlar Cumhuriyeti kuranlardır. Cumhuriyeti kuranlar da haklıdırlar. Çünkü köhnemiş sistemin ömrü tamamlanınca, doğal olarak Mustafa Kemal ve arkadaşlarından bir kısmı, Cumhuriyet rejimini kurdular. Ama Mustafa Kemal, kimseyi ötelemedi. Şimdiki Cumhuriyetçi Cindoruk gibi, Cumhuriyeti ben kurdum siz defolun demedi. Onları da kabul etti. Lakin, Cumhuriyeti, inkılapları ve Atatürk’ü hiç anlamamış olan Cindoruk gibi zamane politikacılar, Türk halkını ötekileştiriyorlar. Cindoruk, cumhuriyeti kaptırdığını düşünüyorsa, hiç korkmasın, kapanlar da bu ülkenin evlatları…

Cumhuriyet rejimi, halkın kendini yönetecek kişi ve kurumları ortaya çıkarma iradesi değil midir? Akparti iktidarını kuran da bu halktır. Dışarıdan 15 milyon sayıda birileri gelip oy kullanmadığına göre, bu hükümet, bu milletin, Cumhuriyetçilik ilkesine uygun olarak kurduğu bir siyasi oluşumdur. Yani, Cumhuriyet kavramı, bizzat bunu emreder. Oysa, Cindoruk Cumhuriyeti kaptırdığını söylüyor. Kapan kim? Cevap; Cumhuriyetin hak ve izin verdiği Türk halkı!

Cindoruk’un başında bulunduğu parti (DP), günümüzde Akparti’yi iktidara taşıyan seçmenin büyük bir kısmının, geçmişteki partisi değil midir? O halde, geçmişte Cindoruk’a oy verenler, bugün Cumhuriyet’i ele geçirenler olmuyor mu? Bu ne perhiz ne lahana turşusu? Şimdi Cindoruk, bu çelişkiler üzerine nasıl bir akıl yürütüp de, bu insanlardan oy isteyecek? Yüz bulabilecek mi? Yüz bulabilecek mi, derken; bunlar tabiki yüz bulacaklar. Yıllardır oy alamadıkları halde, hala bir tabela partisinin gölgesinde siyasette var olmaya çalışıyorlar. 80 küsür yaşından sonra parti başkanı olan Erbakan, bunu göstermiyor mu? Allah aşkına söyler misiniz, Erbakan o ihtiyar haliyle, hangi müzakereyi yönetebilir ve bir yabancı mevkidaşına karşılık Türkiye’nin hakkını savunabilir. Yapmayın yahu, geçti artık o dönemler…

Cindoruk, Cumhuriyeti savunurken, önce Cumhuriyet ne demektir onu öğrensin… Cumhuriyet yönetiminin asli unsuru olan Cumhur’un (halk), seçimine saygı göstersin… Akparti’yi eleştireyim derken, aslında Cumhuriyet karşıtlığı yapıyor, artık bunun farkına varsın. Cumhuriyet 1920’lerdeki Cumhuriyet olmayabilir, doğrudur, gelişmiştir. Ancak, Atatürk’ün Cumhuriyetçilik anlayışı, Cindoruk’un anlayışının tam karşıtıdır. Cumhuriyeti, Cindoruk kaybetmiş olabilir, doğrudur; aslında hiç bir zaman eline geçirememiştir. Çünkü, Cumhuriyet halkındır ve bu halk Cindoruk gibi cahillere karşı hep savunacaktır. Cindoruk’un Cumhuriyetten anladığı, koltuk’tur. Halk, Atatürk’ün armağan ettiği o koltuğu kimseye kaptırmaz, kaybetmez. Cumhuriyeti kaybedenler, Onu; halkın içinde arasınlar!

Milli Mücadele’de, Düyun-ı Umumiye ve Reji Ambarları

19.yy. Osmanlı Devleti’nin borçlarının arttığı bir dönemdir. Bu borçların çevrilmesi için, 1861’de İngiliz Büyükelçisi, Osmanlı’nın borçlarının tek çatıda birleştirilip bunların ödemelerinin yapılabilmesi için Osmanlı’ya bir öneri sunmuşsa da, bu reddedilmiştir. Ancak uzun süre direnme gösteremeyen Bab-ı Ali, 1878 Berlin Kongresi‘nde konu tekrar gündeme gelince, 20 Aralık 1881’de Muharrem Kararnamesi ile alacaklı devletlerle anlaşmayı kabul etmiş ve Düyun-ı Umumiye’nin kurulmasına razı olmuştu. Böylece çeşitli ürünler üzerinde yabancı kontrolü ortaya çıkıyordu. Ayrıca, 1884’te de tütün ekim ve satımını denetim altına alan Reji İdaresi kurulmuştur. Böylece Osmanlı ekonomisi tamamen yabancıların eline geçmekteydi.

Milli Hükumet kurulunca, bu haksız duruma karşı faaliyete geçildi. 1920 yılındaki Muvazene-i Umumiye Kanunu ile “milli ve mali istiklalin fiilen tesisine kadar, bu kurumların gelirlerinden faydalanılması” kabul olunmuştur. Teşkilat ortadan kaldırılmamışsa da, varlıklarına el konulmuştur. Böylece, bir miktar maddi kaynak sağlanmaya çalışılmıştır.

Düyun-ı Umumiye ambarlarında bulunan tahıl maddelerine el konulmuştur. Ayrıca Reji Ambarları‘na da gerekli hallerde başvurulmuş, el konulan tütünler satılarak, Kuva-yı Milliye ihtiyaçları için harcanmıştır. Bunun üzerine Düyun-ı Umumiye Müdiriyeti‘nin yaptığı protestolar, umursanmamıştır.

Atatürk’ün Cumhuriyet rejimi ve Cumhuriyetçilik üzerine sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün, kurmuş olduğu devlet için seçmiş olduğu, Cumhuriyet Rejimi ile ilgili bazı sözleri!

“Cumhuriyet, düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız karşıtlarımızın insaflı olması lazımdır.” (1923)

“Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık, korku ve tehdide dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi, faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. Sultanlık, korkuya tehdide dayandığı için, korkak, alçak, sefil, rezil, insanlar yetiştirir. Aradaki fark bunlardan ibarettir.” (1925)

“Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyet’tir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları, kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.” (1925)

“Cumhuriyetçilik ve toplumsal inkılap, laiklik ve yenilikseverlik Türk’ün öz malı ve özelliği haline geldiğini görmek, benim için büyük bir bahtiyarlık olacaktır.”

“Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yükselmesi yolunda asırların görmediği başarılara erişti. Milletin eğilimlerini ve ihtiyaçlarını bularak ve öğrenerek onun refah ve gelişme gereklerini gerçekleştirmekte Cumhuriyetin az zamanda elde ettiği neticeler, Cumhuriyet idaresinin milletimize hazırladığı geleceğin istikbalin daha ne kadar parlak olduğunu tahmin ettirmeye kafidir. Asla şüphe yoktur ki, Cumhuriyetin gelecek evlatları, bizden daha çok müreffeh ve bahtiyar olacaktır.” (1927)

“Milli kararlılık ve bilincin kıymetli eseri olan aziz Cumhuriyet’in, bugünkü ve yarınki neslin demir ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına güvenim tamdır.” (1927)

“Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.” (1936)

Mustafa Kemal’in vefatını bildiren ilk manşetler

11 Kasım 1938 tarihli Akşam Gazetesi’nin, Büyük Önder Atatürk’ün vefatını Türkiye Halkına bildiren, 1. sayfasının fotoğrafı
11 Kasım 1938 tarihli akşam gazetesi

11 Kasım 1938 tarihli Ulus Gazetesi’nin, Büyük Önder Atatürk’ün vefatını Türkiye Halkına bildiren, 1. sayfasının fotoğrafı
11 Kasım 1938 tarihli ulus gazetesi

11 Kasım 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin, Büyük Önder Atatürk’ün vefatını Türkiye Halkına bildiren, 1. sayfasının fotoğrafı
11 Kasım 1938 tarihli Cumhuriyet gazetesi