Başbakan Erdoğan’ı, Hitler’e benzetme mesleği

Türk Demokrasisi tamamen eşsiz bir sistem! Ne konuşan konuşmasını ne de dinleyen dinlemesini bilmeden, akıl denilen matafın kullanılması gerekliliğine hiç bulaşılmadan herkes demokrat ve demokrasi savunucusu kesiliyor.

Türkiye’ye, dürüst olup olmamasını bile önemsemesek ve 29 Ekim 1923 sonrası göreve gelen siyasetçi bilinen kişileri bir incelesek, inanın siyasetçioğlu siyasetçi çıksa çıksa 20 kişidir.

2002 sonrası siyasi hayatımızın kuşkusuz en önemli siması Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gerçekten de bir siyasetçi nasıl olur, bunu O’nda görmek mümkün! Doğal bir sonuç ve bu sonucu da Türk Siyasasının öz niteliğinin pekiştirmesiyle, Sayın Erdoğan’a muhalif olanlar da var. Bu muhalif kanat büyük yanılgılar ve düştükleri çaresizlik içinde eleştirilerini yapmaktalar.

Okumaya devam et “Başbakan Erdoğan’ı, Hitler’e benzetme mesleği”

2009-2010 yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

Evet, güz mevsimi geldi ve yeni bir iş yılı ile birlikte, eğitim yılı da başladı. Tüm öğrencilere, öğrenci velilerine, eğitim işçilerine hayırlı olsun!

Ayrıca; yıllardır eğitim skandallarını çözme becerisizliği içinde göbek büyüten siyaset soytarılarına da kutlu olsun!

Eğitim demişken bir kaç şey söyleyelim. Örneğin, bizim Milli Eğitim Bakanlığı dediğimiz kurum, sadece maaş dağıtarak hükümetlere oy toplama derneği görevindeki “öğretim” kuruludur. Kuruldur, çünkü kurumlaşmış olsa, sadece protokol sırasına girmek harici birşeyler de yapabiliyor olurlardı. Peki, nedir öğretim ile eğitim arasındaki fark?

Okumaya devam et “2009-2010 yeni eğitim öğretim yılı başlıyor”

Avrupa biliminin alt yapısı ve Felsefeye vurduğu darbe

XVIII. yy’ın bilim patlamasıyla, İnsanların fiziki ve ruhi boyutları değişikliklere uğradı. Bilim demek, bir teorik düşünceden, ahlaki gerekliliklerden sıyrılıp eşya üretimine yönelik bir otoriteyi temsil eder görünmekte… Yani tamamen faydacı, ancak bu faydayı görünür, dokunulur dünya’da arayan bir hal! Yani bilim dediğimiz Avrupa safsatası, insan zekasını formüle eden, 2kere2eşittir4’ü kabul eden, İnsanoğlunun kişiliğindeki çelişkilere saygı duymayan, insani duyguları denenebilir ortamlara ve kavramlara bindirmeye çalışan basitliklerle dolu meslek edindirme yöntemi…

Okumaya devam et “Avrupa biliminin alt yapısı ve Felsefeye vurduğu darbe”

Adolf Hitler’e göre tarih bilimi ve tarih öğretimi

Adolf Hitler’in kendi ağzından:

Tarih ve coğrafya’da çok başarılıydım ve sevdiğim bu iki derste sınıf birincisiydim.
Aradan yıllar geçip bugün o devrin muhasebesini yapıyorken şu iki önemli sonucu çıkarıyorum:
Birincisi “Nasyonalist” olmuştum. İkincisi de “Tarihin gerçek manasını anlamayı ve ona nüfuz etmeyi öğrenmiştim.”

Sürekli bir ilerleme ve gelişme sonunda on beş yaşımda iken hanedan vatandaşlığı ile ırk milliyetçiliği arasındaki farkı kavramaya başladım ırk milliyetçiliğine taraf oldum.

Tarih, asla uyumayan bir kaynaktır, şartlara göre bazen unutulmuş görünse de o kısık sesle yeni bir gelecekten söz eder.

Bugün bile okullarda dünya tarihi öğretimi iyi değildir. Öğretmenler tarih dersinin maksadının yalnızca tarihleri ve hadiseleri öğretmekten ibaret olduğunu düşünmektedirler. Bir öğrenci için bir savaşın başlama ve bitiş tarihlerini bilmek ya da bir mareşalin doğumunu, bir taç giyme törenini bilmek önemli değildir. Tarih okumak, tarihi olayları doğuran ve gerektiren şeyleri öğrenmek ve araştırmaktır.
Gerçek hüner şuradadır: Esas olanı saklamak, ayrıntıyı ise unutmak.

Kaynak: Kavgam, Adolf Hitler, (çev. Hüseyin Cahit Yalçın), Manifesto yay., Ocak-2005.

Ayrıca okunmasını gerekli gördüğüm, Adolf Hitler’le ilgili bir makaleyi sizlere sunuyorum! Değinilmemiş tespitler yer alıyor!