Portakal ağacıyla ilgili bilgiler ve fotoğraflar

Portakal ağacı, turunçgiller familyasından bir bitkidir. Limon ve mandalina ile birlikte narenciye kategorisinde anılır. Portakal ağacı, meyve ağaçları içerisinde bir hayli sağlam bir odun yapısına sahiptir.

portakal bahçesi
Portakal bahçesi

Portakal ağacının yaprakları koyu yeşil bir renktedir. Yaprak dökmeyen ağaçlar sınıfındadır ve bu nedenle de soğuk iklimlerden kaçmıştır. Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nin kıyısı boyunca portakal bahçeleri görmek mümkündür. Akdenizde üretilen portakal bitkisinin bir çok türü vardır. En bilinenleri; washington, yafa, yerli -veya yelli- portakal’dır. Türkiye’de en bilinen türü, washington’dur ve tatlı bir portakaldır. Daha az bilinseler de, yöresel isimleriyle kan portakalı, şekerpare olarak anılan farklı renk ve tadları olan portakallar da vardır. Akdeniz Bölgesi dışında Türkiye’de, mikroklima iklim etkisinden dolayı Rize’de de kendine özgü boyut ve tadında portakal yetişmektedir.

Portakal ağacının meyvesi olan Portakal, çiçek döneminden sonra tam yuvarlak şekilde büyümeye başlar. Temmuz ayı içerisinde çeyrek büyüklüğüne ulaşmış olur. (bkz, alttaki fotoğraf) Yaz kuraklığında sulama yapılması gerekmektedir. Meyvesinin sulu ve olgun olması buna bağlıdır.

portakallar
Büyümekte olan portakallar

Portakal üretimiyle geçimini sağlayan kişiler olmakla birlikte, özellikle son yıllardaki maliyet-kâr oranının birbirini karşılama durumu üretici aleyhinde olduğu için artık yan gelir durumuna düşmüştür. Hatta portakal bahçeleri giderek azalmaktadır. Türkiye iç piyasasında pek tüketilmeyen portakal, dış satımda da başarılı değildir.

Portakal’da bol miktarda C vitamini bulunmaktadır. Posalı yapısı ile mide ve bağırsak sağlığı açısından çok önemlidir. Portakal suyu yerine bizzat portakalın tüm içeriğinin tüketilmesi son derece yararlı olacaktır. Sindirim sisteminin yanında, solunum sisteminin rahatlaması için de son derece faydalıdır. Vücut direncini artırmada ve kas yapısının düzgün işleyişi için gerekli mineraller içerir. Vücut geliştirme ve sağlık sporları için faydalı bir beslenme sağlar. Portakalın Türkiye’deki ucuzluğundan faydalanıp tüketilmelidir.

Tarihi bir olgu olarak, Su Değirmenleri

Su değirmenleri, su gücünün tarımsal sanayiye uygulandığı en önemli icad ve kurumlardır.

su değirmeni resmiSu değirmenleri, doğa ile teknolojinin kardeşliğine örnek şirketlerdir. Bu değirmenler, eski zamanların sanayisini ortaya koyar ve burada öğütülen tahıllar beslenme sürecinin en sağlıklı öğesidirler.

Bu değirmenler, hem kullandıkları enerjinin yenilenebilir olması hem de yapılan iş sonucu ortaya çıkan ürünün doğal (organik) olması nedeniyle, belki de tarih boyunca görülebilecek her bakımdan en verimli teknoloji unsurudur. Su, taş, demir, bitki ve insanın dostluğu ile bu unsurların işlerini en iyi yaptıkları bir cemiyetin temsilcisidirler. Ayrıca şunu da ilave edebiliriz; su değirmenlerine yük taşıyanlar da doğanın en iyi bekçileri olan hayvanlar cemiyetinden bireylerdir. Öküz, at, eşek ve diğer kullanılabilecek hizmet ehli hayvanlar… Bu bireylerin bir kısmı ahşap arabalar çekerek, bir kısmı kendi sırtına alarak, yükleri taşırlardı. Yani, herkes doğanın işleyen çarkının birer dişlisiydiler. Tüm bu unsurlar hep birlikte, zararsız dev bir fabrika idiler.

su değirmeniTarih sürecinin en birincil gereksinimi beslenmedir. Tüm olgu ve olaylar, canlıların karınlarını doyurma eylemlerinden ortaya çıkar. Medeniyeti ortaya çıkaran da, insan topluluklarının tarımsal üretim süreçlerine birinci elden dahil olmasıdır. Bu üretim teknolojik araç-gereç yapımını, böylece uygarlaşmayı ortaya çıkarmıştır. Su değirmenleri de tarihi açıdan, üretilen tahıl ürünlerinin işlenmesi görevini üstlenerek, tarihin önemli bir parçası olmuştur.