Avrupa biliminin alt yapısı ve Felsefeye vurduğu darbe

XVIII. yy’ın bilim patlamasıyla, İnsanların fiziki ve ruhi boyutları değişikliklere uğradı. Bilim demek, bir teorik düşünceden, ahlaki gerekliliklerden sıyrılıp eşya üretimine yönelik bir otoriteyi temsil eder görünmekte… Yani tamamen faydacı, ancak bu faydayı görünür, dokunulur dünya’da arayan bir hal! Yani bilim dediğimiz Avrupa safsatası, insan zekasını formüle eden, 2kere2eşittir4’ü kabul eden, İnsanoğlunun kişiliğindeki çelişkilere saygı duymayan, insani duyguları denenebilir ortamlara ve kavramlara bindirmeye çalışan basitliklerle dolu meslek edindirme yöntemi…

Okumaya devam et “Avrupa biliminin alt yapısı ve Felsefeye vurduğu darbe”

Adolf Hitler’e göre tarih bilimi ve tarih öğretimi

Adolf Hitler’in kendi ağzından:

Tarih ve coğrafya’da çok başarılıydım ve sevdiğim bu iki derste sınıf birincisiydim.
Aradan yıllar geçip bugün o devrin muhasebesini yapıyorken şu iki önemli sonucu çıkarıyorum:
Birincisi “Nasyonalist” olmuştum. İkincisi de “Tarihin gerçek manasını anlamayı ve ona nüfuz etmeyi öğrenmiştim.”

Sürekli bir ilerleme ve gelişme sonunda on beş yaşımda iken hanedan vatandaşlığı ile ırk milliyetçiliği arasındaki farkı kavramaya başladım ırk milliyetçiliğine taraf oldum.

Tarih, asla uyumayan bir kaynaktır, şartlara göre bazen unutulmuş görünse de o kısık sesle yeni bir gelecekten söz eder.

Bugün bile okullarda dünya tarihi öğretimi iyi değildir. Öğretmenler tarih dersinin maksadının yalnızca tarihleri ve hadiseleri öğretmekten ibaret olduğunu düşünmektedirler. Bir öğrenci için bir savaşın başlama ve bitiş tarihlerini bilmek ya da bir mareşalin doğumunu, bir taç giyme törenini bilmek önemli değildir. Tarih okumak, tarihi olayları doğuran ve gerektiren şeyleri öğrenmek ve araştırmaktır.
Gerçek hüner şuradadır: Esas olanı saklamak, ayrıntıyı ise unutmak.

Kaynak: Kavgam, Adolf Hitler, (çev. Hüseyin Cahit Yalçın), Manifesto yay., Ocak-2005.

Ayrıca okunmasını gerekli gördüğüm, Adolf Hitler’le ilgili bir makaleyi sizlere sunuyorum! Değinilmemiş tespitler yer alıyor!