Geçmişten günümüze tarım aletleri – 1

Yaba

5 uçlu çatala benzeyen ağaçtan yapma bir tarım aletidir. Sapla (saman), taneleri (buğday, nohut, vb.) ayrılmamış harmanı, rüzgar gücüyle ayırmaya yarar. Harmana daldırılan yaba yukarıya atılır. Rüzgar, samanı uçururken taneleri yere düşürür ve ayrışma sağlanır.

Mecerefe (mecirefe)

Ağaç sap ve metal kısımdan oluşur. Metal kısım dikdörtgen levhadan oluşur. Otların kazınması ve toprağa şekil verilmesi için, “kendine çekerek” kullanılır.

Bel

Üç, iki, bir uçlu şekilleri vardır. Çok eskiden ağaç iken daha sonraları metalden yapılmıştır. Toprak işlemede, günümüz çapa makinelerinin yerine kullanılmıştır.

Dirgen

Üç uçlu, yabaya benzeyen, kesilmiş çalı ve otları biriktirme ve taşımaya yarayan tarım aletidir.

1   2   3

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir