Mimar Sinan hakkında bilgi – kaynakçalı

Mimar Sinan, Türk sanat ve estetiğinin en önemli ismidir. Türk mimarisinin doruğunu temsil eder. Yaptığı eserlerin niteliği ve niceliği, bunu yapan mimarın da tanınmasını gerekli kılar.

Mimar Sinan, 1490 doğumludur. Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde doğmuştur ve Hristiyan bir aileye mensuptur. Asıl adı, Sinan bin Abdülmennan’dır. 1 Mimar Sinan, 1512 yılında, Kayseri’den alınan Hristiyan devşirmelerdendir. 2

1514 ‘te İran Seferi’ne, 1516-17 ‘de Mısır Seferi’ne katılmıştır. 3 Kanuni’nin Belgrad ve Macaristan seferlerine de katılmıştır.

Mimar Sinan, eserlerinin muhteşem estetik değerleri yanında, yapıtlarının sayıları bakımından da üstün bir yere sahiptir. Şair Sai’nin yazdığı, Tezkeret’ül-Bünyan’da yer alan bilgilere göre; 8 cami, 50 mescit, 55 medrese, 7 dershane (dar’ül-kurra), 26 türbe, 17 imaret, 5 su yolu, 8 köprü, 17 kervansaray, 32 hamam olmak üzere 298 eser tespit edilmiştir. 4

Mimar Sinan’ın ilk eseri, 1538’de inşaa ettiği Ayas Paşa Türbesi’dir. İlk büyük eseri ise, “Çıraklık Eserim” dediği Şehzade Camii’dir. Mimar Sinan, sanat hayatını üç (3) döneme ayırmıştır. 1. dönem, Şehzade Camii’ni yaptığı Çıraklık Dönemi; 2. dönem Süleymaniye’yi yaptığı Kalfalık Dönemi; 3. dönem, Edirne Selimiye’yi inşaa ettiği Ustalık Dönemidir. Mimar Sinan, modern mimari öncesinin en büyük mimarlarındandır.

    Kaynakça;

  • 1) Yılmaz Can, Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, Kayıhan Yayınları, İstanbul-2006, s.242
  • 2) Suut Kemal Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara-1965, s.241
  • 3)a.g.e. s.242
  • 4)a.g.e. s.241

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir