Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji demek, enerji üretirken ortaya çıkan atıkların, ekoloji için herhangi bir zarar teşkil etmemesi demektir. Şimdiye kadar enerji üretimlerinde kullanılan kaynakların, insan sağlığı ve çevre duyarlılığı açısından zararlı sonuçlar oluşturması nedeniyle, doğa ve insana zarar vermeyen, atık olarak çevreye salındığında tekrar kendini yenileyebilen enerji kaynakları arayışına girildi. Enerji üretiminde hala çevreye zararlı kaynakların kullanımının devam ediyor olması nedeniyle, bu kaynakların yerine konulması düşünülen ve araştırılan diğer kaynaklar, alternatif enerji kaynakları olarak adlandırıldı. Son zamanlarda dünya genelinde artan yeşil enerji akımı ile artık insanlar yeni enerji alanlarına kanalize oldular. Dünya medyası da bunu destekliyor. Bu yeşil enerji aşkı, aslında büyük devletlerin pek de umurunda değilse de, gerek petrol fiyatlarındaki artış gerek bilgi ve teknolojinin yardımı ile yeşil enerji arayışlarını destekliyor görünüyorlar. Ancak, dünyanın ciğerini sömüren tüketim çılgınlığına bağlı ekonomik modellerin hala varlığını sürdürmesi, dev sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyacının artmasını ve enerji arz güvenliğini değerli hale getiriyor. Bu nedenle de, yenilenebilir enerji kaynakları hala alternatif enerji kaynakları olarak kalıyor. Alternatif enerji kullanımındaki araç ve gereçlerin teknolojik gelişimi ve çeşitlenimi için bir miktar daha zaman gerekiyor. Alternatif enerji kaynakları için yeni teknolojilerin üretiminde ise fosil yakıtlardan yararlanmaya devam edilecek. Bir bakalım, enerji üretiminin alternatif yolları neler imiş!

Solar (Güneş) Enerji

Güneş Enerjisi, dünyanın yaşam koşullarının temelidir. Şu an kullanmakta olduğumuz fosil yakıtları da güneş denilen varlığa borçluyuz. Atmosferdeki hayat döngüsü enerji kaynaklarının oluşumunun temeli, bu da dünyanın yaşam enerjisinin temelidir. Güneş enerjisinin doğrudan kullanma yöntemleri olduğu gibi, bazen de çeşitli teknolojiler yardımı olmadan kullanamıyoruz. Örneğin, güneşten elektrik üretmek için solar panellere ihtiyaç bulunuyor. Güneş Enerji sistemleri hala pahalı durumda ve bu da bedava olan bu enerjiyi kullanmada sınırlar koyuyor. Örneğin, Türkiye’de özellikle güney kesimlerde kullanılmakta olan çatılardaki güneş panelleriyle sıcak su elde etme teknolojisi bile, bir hayli külfetli bir iş! Belki uzun yıllar sonunda çok çok kârlı olmakta ise de, bu basit kurulum dahi insanlara pahalı gelmekte… Güneşten gelen ışıma yoluyla ısı enerjisinden doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmak mümkün!

Rüzgar Enerjisi

Dünyamızı yaşanır kılan iklim olaylarının bir ferdi olan Rüzgar, rüzgar güllerinin hareketi neticesinde elektrik türbinlerinin çalıştırılmasıyla elektrik enerjisi oluşturur. Rüzgârlı yörelerde kurulacak bu santrallerin elektrik arzının güvenilirliği, o yerdeki rüzgar hızı ve süresiyle alakalıdır. Rüzgar gücünden yararlanma düşüncesi eski zamanlardan beri ortada olan bir durumdur ve en bilineni yel değirmenleridir.

Jeotermal (sıcak su) Enerji

Jeotermal Enerjinin kaynağı, yeraltından çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Yer kırıklarından yer yüzüne çıkan yüksek sıcaklıklardaki sulardan çeşitli biçimlerde yararlanılır. Jeotermal kaynaklardaki sular, normal sıcaklıklarda olabileceği gibi, kaynama sıcaklıklarında hatta buhar olarak da çıkabilmektedirler. Genel olarak turizm amaçlı kaplıca olarak kullanılan bu kaynaklardan türbinler aracılığıyla elektrik üretimi yapılır. Ayrıca bu kaynaklardan çıkan sular, doğrudan ısınma amaçlı da kullanılmaktadır. Kuzey ülkelerinde, jeotermal kaynakların yakınlarında seralar yapılmakta ve çeşitli bitkiler yetiştirilmektedir.

Bio Yakıtlar

Bio -biyo- yakıtlar, canlı kalıntılarından elde edilen enerji kaynaklarıdır. Bunlar çeşitli şekillerde işlenirler. Yakıt hammaddesi olarak bitki yetiştiriciliği yıllar öncesinden beri yapılmaktadır. Özellikle, çok geniş bir yakıt kullanım çeşitliliğine sahip dizel motorlarda kullanılmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu konuda geniş ar-ge çalışmaları yapılıyor, destekler veriliyor, kullanım alanları sunuluyorsa da, Türkiye’de de bu konuda babalar yok değil! Bitkilerden yapılan damıtmalarla alkol ürünleri oluşturulmakta ve bu ürünler kullanılmaktadır.

Yeşil enerji unsurları hala dünya enerji arzını karşılayabilecek durumda değiller. Makinelerin enerji tüketim teknolojileri iyileştirilinceye ve ekolojik enerji kaynakları geliştirilinceye kadar, bu kaynaklar alternatif enerji kaynakları olarak kalmaya devam edecekler.

“Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?” için 3 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir