Kubbealtı Vezirleri nedir?

Osmanlı Devleti idaresinde, merkezde bulunan kubbealtı vezirleri vardı. Bunlar; devlet yönetiminde önemli görevler üstlenmiş olan, idarede son derece deneyimli olan vezirlerdi. Bu vezirlerin her konuda söz söyleme hakları ve bilgileri vardı. Bir çeşit devlet bakanı durumundaydılar. Bu kişiler, devletin çok çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra, Rumeli Beylerbeyliği’nden terfi edince, Kubbealtı Veziri olurlardı.

Kubbealtı Vezirleri, birer Divan üyesi idiler. Devlet sorunları hakkında uzman durumundaydılar ve görüşleri önem taşırdı. Bunlar aynı zamanda devlet için birer yedek güç teşkil ediyorlardı. Örneğin; bir bölgede isyan çıktığında, bunlardan biri ordunun başında oraya gönderilirdi ve problemin çözümü sağlanırdı. Ayrıca Osmanlılar için büyük önem arzeden Şam, Mısır, Budin gibi eyaletlere bu kişiler vali olarak gönderilirlerdi ve devletin otoritesini teşekkül ettirirlerdi. Ya da, ani bir savaş çıktığında bunlardan biri serdar tayin edilirdi ve ordunun başında sefere çıkarlardı. Bunlar tam bir acil durum uzmanları idiler ve görevlerini icra ettikten sonra merkeze geri dönüp eski görevlerine devam ederlerdi.

Kubbealtı Vezirleri, teşrifatta Vezir-i Azam’dan sonra gelirlerdi. Divanda, Vezir-i Azam’ın sağ tarafında ve kıdem sıralarına göre otururlardı. En sondakine, Küçük Vezir denirdi.

Sadrazam seferde ise veya başka bir göreve gitmiş ise, padişah bir Sadrazam vekili tayin ederdi. Bu vekil daima Kubbealtı Vezirleri’ndendi. O zaman göreve getirilen vezirin ünvanı, sadaret kaymakamı olurdu. Yetkileri ise, taşradaki Vezir-i Azam’ın yetkilerine eşdeğer olurdu.

Köprülü Mehmet Paşa, sadrazam olduktan sonra Kubbealtı Vezirleri’nin sayısını azaltmıştır. Daha sonra da yavaş yavaş kalkmıştır. 1731’den sonra kubbealtı veziri olarak kimse tayin edilmemiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir