Felsefi Bilginin İlkeleri ve Özellikleri hakkında

İlkeleri
 • Doğa ve doğa üstü(metafizik) olaylar hakkında salt düşünceye dayalı açıklamalar yapmaya çalışır.
 • Evren ve varlığı parçalı değil, bir bütün olarak ele alır ve anlamaya çalışır, tümel açıklamalara ulaşmayı amaçlar.
 • Felsefe için soru sormak yanıt vermekten daha değerlidir. Çünkü felsefe için eleştiri ve sorgulama hayatidir, felsefenin var olma sebebidir.
 • Felsefe’nin özü; bir bilgiye sahip olmaktan çok, o bilgiyi aramak ve arayışı amaç edinmektir.

Özellikleri
 1. Subjektiftir.(öznel-kişiye göre)
 2. Eleştiricidir, eleştirilmeyi kabul eder.
 3. Olanın dışında, olması gerekeni-ideal olanı da arar.
 4. Evrensel konuları ve soruları ele alır.
 5. Bütünsel, birleştirici bir bilgidir.
 6. Sistemli ve düzenlidir.
 7. Mantıki düşünmeyi, akıl yürütmeyi yöntem seçer.
 8. Tutarlıdır.
 9. Kesinlik taşımaz, tartışmaya açıktır.
 10. Birikimlidir, ancak ilerleyici değildir. Yükselen değil, yayılan bir bilgidir.
 11. Görelidir.
 12. İnsanın merak ve hayret duygusundan beslenir.
 13. Doğa’yı açıklamaya çalışır, kontrol altına almaya çalışmaz.
 14. Refleksiftir, kendi üzerine de düşünce üretir.
 15. Toplumdan etkilenir, ancak toplumun üstündedir, toplumu da etkiler.
 16. Düşünme, sezgi, metodik şüphe, diyalektik yöntem gibi kendine has yöntemler kullanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir